Haber Başlığı

İnsanlar genellikle aynı anda sadece yaklaşık beş yakın arkadaşlık ilişkisini devam ettirebiliyorlar. Bu durum, sosyal medya platformlarında binlerce arkadaşımız olabileceği yanılgısını sorgulatıyor.

Dunbar Sayısı olarak bilinen kavram, herhangi bir istikrar seviyesinde bir insanın ortalama olarak 150 civarı sosyal ilişkiyi sürdürebileceğini öne sürüyor.

Ancak bu 150 kişilik grup içindeki ilişkilerin derinliği önemli bir faktör. En yakın çevre, genellikle beş kişiden oluşurken, bu çevreden uzaklaştıkça insanların tanıdıklarıyla olan bağları daha az yoğun oluyor.

Dunbar'ın araştırması, birçok insanın gerçek hayatta sıkı sıkıya bağlı olduğu kişilerin sayısının sınırlı olduğunu ve bu ilişkilerin derinliğinin önemli olduğunu vurguluyor.

Özellikle günümüzdeki dijital iletişim araçları, bu ilişkilerin şeklini değiştirebilir, ancak insanların yoğun sosyal etkileşimlerini sürdürme kapasitesini sınırlamaz.

Sosyal medyanın sunduğu geniş çaplı bağlantılarla birlikte, gerçek hayatta sürdürebildiğimiz derin ve anlamlı ilişkilerin sayısı sınırlıdır.

Her ne kadar teknoloji ile iletişimimiz artmış olsa da, en yakın çevremizdeki insan sayısının sınırlı olduğunu ve bu durumun insan ilişkileri üzerinde derin etkileri olduğunu gösteren Dunbar'ın bulguları, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.