Haber Başlığı

Astrolojiyi hayatımızın hemen hemen ehr alanında kullanmaya başladık. Astrolojinin bir kolu olan Okült astroloji, insanların doğum haritasındaki süreci gösteren ve sadece insanların yararına olan unsurları hedefleyen ve çözüm yolu sunan araştırmalardır.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Okült astroloji ile ilgili merak edilen her şeyi Okült Astrolog Nazan Gönültaş'a sorduk. Gönültaş, ayrıca “Yıldızlar koronavirüs sürecini nasıl görüyorlar?”, “İnsanlar neden bu dönemde astrologlara bu kadar fazla gitmeye başladı?” ve “Okült astroloji neden bu kadar tercih ediliyor?” sorularımızı da yanıtladı.

Keyifli okumalar.

Gerçeğe yakın olabilmeyi Okült Astroloji ile açıklayabiliyorum

– Okült Astroloji nedir?

Okült astroloji direkt olarak birkaç cümleye sığdırılamayacak bir enginliktedir. Etimolojik olarak ele aldığımızda; okültizmin dil kökeni Latincedir. Occultus yani saklamak, muhafaza etmek manasına gelir. Arka plandaki yorumla, var olan mefhumu seçilmişlere vermek demektir, gizildir. Astroloji ile ayrı bir noktada dursa da kaba tabirle Astroloji, Okültizme dahildir ve ona işlevsellik katar.

Benim nazarımda ise Okültizm ve Okült astroloji gerçeğe yakın olabilmek gibidir. Kimisi sanatla kimisi bilimle kimisi ise felsefeyle gerçeğe yaklaşmak üzere icrada bulunur. Ben de gerçeğe yakın olabilmeyi Okült Astroloji ile açıklayabiliyorum. Gerçeğe yakın olabilmek önce niyet yani erdemlilik sonra gayret yani eylem ve son olarak yeterlilik yani seçkin olma merhaleleriyle anlamını bulur. Bu vasıflar kişide yoksa gerçeğe talip olmanın da bir anlamı olmayacaktır.

Koronavirüs belirsizlikleri devam edebilir

– Yıldızlar koronavirüs sürecini nasıl görüyorlar?

Koronavirüs sürecini kısa vadede ele aldığımızda özellikle 11 Haziran’a kadar (Mars'ın Yengeç seyri boyunca) dikkatli olmakta ve virüsün getirdiği yeni sorumlulukları önemsemekte fayda var. Virüsün hayatımıza kattığı yeni gerçekliği kabul etmez, sorumlulukla hareket etmezsek sürekli olarak hastane kapasitelerinin dolduğunun haberini alacağız. Geçireceğimiz 2021 yılını ise geçen yılın devamı gibi görebiliriz.

Koronavirüsün bitişine dair net bir şey söylemeyi doğru bulmasam da Satürn’ün Balık burcuna geçmesi gelişmeler adına oldukça önemli. Bu geçiş öncesinde virüsün bitişine (insan vücudunda bir grip gibi kabul görmesine) dair birçok şey duyabiliriz. Özellikle 7 Mart 2023 ve dahi tüm Mart ayı boyunca bu geçiş önemli gelişmelere gebe olacak. Fakat bu geçiş dünya liderlerinin, otoritelerin çok daha baskın, savaşmaya, savaşı büyütmeye yatkın olacağı anlamına da gelir. Yani 2023 Mart'a kadar tam bir bitişten bahsetmek pek de mümkün değil. Satürn’ün Balık geçişi, virüsün gündemimizden yavaş yavaş kalkmasının sonrasında yepyeni gündemlerimizin olacağının habercisi… Çünkü Satürn’ün bulunduğu burç ve açığa çıkarttığı durumlar Balık burcuyla beraber hiç bilmediğimiz sulara dalabileceğimiz anlamına geliyor. Yani aslında Satürn, Balık geçişinden sonrası da sisli ve belirsiz olabilir. Bunların yanı sıra Neptün'ün Balık seyri nedeniyle 2026 yılına kadar koronavirüs için geliştirilen aşılara dair spekülasyonlar ve belirsizlikler de devam edebilir.

Astrolog, kişinin hayatına bir fener gibi etki eder

– İnsanlar neden bu dönemde astrologlara bu kadar fazla gitmeye başladı?

İnsanoğlu kendini tanımaya, anlamaya başladığı andan itibaren bilinmeyene, geçmişe ve de yarına yönelik karşı konulamaz bir ilgi duymaya başladı. Gökyüzü de zamanla bu merakı şekillendiren en önemli unsurlardan biri haline geldi. İnsan, gökyüzü hareketlerinin yeryüzündeki olayları, kişileri, bitkileri, hayvanları, suları, döngüleri vb. etkilediğini keşfettikten sonra gözünü göklere dikti. Gündelik yaşamda göze çarpan tüm bu durumların yanında gökyüzünün, insanın psikolojik evriminde de önemli bir yeri olduğu anlaşıldı. Astrolojinin, kültürün, inancın ve düşüncenin şekillenmesine ciddi etkileri oldu.

Bu döneme dek Astrolojinin yanlış anlaşılmasına neden olanlar arasında; Astrolojinin öngörü kısmını salt maddi çıkarları için kullanmak isteyen, işin özüne zarar verdiğini göz ardı eden ve etik değerlerden uzak insanlar aracılığıyla yanlış bilgilerin yayılmasını görebiliriz. Günümüzde dahi yalnızca kötü haberler yayan, “felaket tellallığı” yapan ve korkuyu, kaygıyı büyüten astrologlara rastlayabilirsiniz. Fakat Astroloji ile ilgili geçmişte yazılmış eserlerde dile getirilen konular şimdiki dönem ile birleştirildiğinde veyahut bakış açımızı değiştirdiğimizde çok güzel, aydınlatıcı sonuçlar da elde edebiliriz. Etik yorumu ve eylemi güçlü bir astrolog, kişinin hayatına bir fener gibi etki eder.

Astroloji biraz da kişinin kendini, yaşam potansiyelini tanımasıdır. Astrolojinin temas ettiği alanlar uçsuz bucaksız… Her insan bir noktada kendi gerçekliğine, yaşadığı hayatın anlamına, sürekli karşısına çıkan sınavların neden kaynaklandığına dair cevap arayışına girer. Bu sorularla çıkılan yolda astrolojinin karşınıza çıkması işten bile değil.

– Okült astroloji neden bu kadar tercih ediliyor?

Astroloji, Okültizmi destekleyen ayrı bir daldır. Ben aslında astrolojiyi, okültizmi desteklemesi açısından bir araç olarak kullanıyorum. Bu şekilde, günümüz dünyasında basite indirgenen, kişinin kendine dair yönelttiği sorulara cevap olmasından tutun da kişinin kendini bulma mücadelesine kadar temas eden bir form halini alıyor. Klasik Batı astrolojisi kişiye sadece tespitler sunarken Okült astroloji tespit edilen noktalara dair çözüm yollarını da sunmamızı sağlıyor. Yine Okült Astrolojide Batı astrolojisinde elde edemeyeceğimiz bilgilere de ulaşabiliyoruz.

Klasik astrolojide harita çeşitleri vardır ve bu haritalara bakılarak veriler elde edilir. Okült astrolojide ise kitaplarda bulunmayan bilgiler, okült ilimler ve harita verileri de kullanılarak kişinin haritasındaki blokajlar tespit edilir ve sorunlar bu bilgiler ışığında çözülmeye çalışılır. Ne, ne zaman, nerede, ne koşullarda, nasıl yapılmalıdır gibi birçok soruya cevap verilmesi mümkün hale gelir. Bu sebeple Okült astrolojinin fazlasıyla tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Okült Astrolog Nazan Gönültaş