Haber Başlığı

Serebral palsi, beyin felci olarak bilinen insan vücudundaki kasların hareketlerini, vücudun duruşunu etkileyen bir fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Serebral palsinin nedenleri arasında oksijen yetersizliği, enfeksiyonlar ve beyin malformasyonu nedeniyle oluşabilecek beyin hasarı olarak belirtilebilir. Uzun süren ve zor bir doğum anında bebeğin oksijensiz kalması veya doğumdan sonra geçirilen ağır iltihabi hastalıklar, kafa darbeleri, yüksek ateş serebral palsi'ye yol açabilir. Prematüre, özellikle 28 hafta ve altında doğan bebeklerde CP riski daha yüksektir.

Serebral palsi toplumda ne sıklıkta görülür?

Her 1000 bebeğin 1,5 – 3 ‘inde görülebiliyor.

Serebral palsi nedenler ve risk faktörleri

Doğum öncesi dönemde serebral palsi için çeşitli risk faktörleri bulunur:

– Anne karnındayken geçirilen enfeksiyonlar

– Kanamalar

– Servikal yetmezlik

– Çoğul gebelikler

– Doğuştan gelen beyin gelişim anormallikleri

– Annenin hastalıkları

– Çeşitli ilaçlar

– Plasenta anormallikleri

– Genetik rahatsızlıklar

Serebral palsi önlenebilir mi?

Yukarıda sayılan olayların çoğu önlenebilir ve sağlıklı ve kontrollü hamileliğin ardından, dogumun tıbbi olanaklari yeterli merkezlerde yapilmasi ile serebral palsi vakalarinin sayisi önemli ölçüde azaltılabilir. Annenin yaşının 18’in altında ve 40’ın üzerinde olması, ikiz-üçüz gibi çoklu gebelikler, gebelikte aşırı kilo alma ya da 5 kilodan az alma gibi risk etmenleri bilinirse, bir kısmının etkisi önlenebilir.

Serebral palsi vücudun hangi kısımlarını etkiler?

CP vücudun farklı kısımlarını etkileyebilir. Tek kol veya bacağın etkilenmesi durumuna monopleji, ayni taraf kol ve bacağın etkilenmesi hemipleji, yalnızca her iki bacağın etkilenip kolların etkilenmemesi parapleji, vücudun her iki tarafının simetrik olarak tutulması dipleji, her iki kol ve bacağın ayni anda etkilenmesi kuadripleji olarak adlandırılır.

Serebral palsi nasıl anlaşılır?

– Yazma, çatal bıçak kullanma gibi ince motor beceri gerektiren hareketlerde zorlanma

– İstemsiz kas hareketleri

– Dengeyi koruma ve yürümede zorlanma

– Öğrenme problemleri

– Şaşılık gibi görsel problemler

– Konuşma zorluğu

– Emme ve yutkunma zorluğu, salya akması

– Spastisite

– Rijidite (kas katılığı)

– Ataksi (kas aktivitesinde düzensizlik ve koordinasyon problemi)

– Nöbetler (kas kontrolünün kaybolduğu ve genellikle bilinç kaybı ile seyreden nörolojik durum)