Haber Başlığı

Araştırmalara göre, ABD ve Çin’deki çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar, daha fazla kardeşi olan çocukların ruh sağlığının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu.

Özellikle, kardeşlerin yaşları birbirine yakın olduğunda bu etki daha da belirginleşmekte. Araştırmacılara göre çocuklar için bu, bir bütün pastayı paylaşmak zorunda kalmak anlamına geliyor.

Bölünen ilgi çocuklarda kıskançlığa ve şikayet etmelerine sebep oluyor. Özellikle de pasta ikiden fazla kez bölünüyorsa, yani üç kardeş ve üzeri olan çocuklar için sıkıntı ihtimali da artıyor.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Doug Downey, önceki çalışmaların daha fazla kardeşi olan çocuklar için karmaşık bir resim sunduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, genellikle tek veya iki çocuklu ailelerin daha iyi ruh sağlığına sahip olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi, daha az kardeşin, ebeveynlerin daha fazla ilgisini alması olabilir.

Araştırmacılar, kardeşlerin aynı yaşta olmasının, çocukların zihinsel sağlığı üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor.

En iyi ruh sağlığına sahip gençlerin genellikle yüksek sosyoekonomik düzeyden gelen ailelerden geldiği belirlendi.

Çocukların fazla kardeşe sahip olmalarının ruh sağlığı üzerindeki etkileri karmaşıktır ve bu durumun, çocukların ilişki kurma ve zihinsel sağlıkları üzerinde etkisi olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ebeveynlerin kardeşler arasında çok iyi bir denge kurmaları ve çocukların eşit olduğunu sürekli dile getirmeleri gerekir.