Haber Başlığı

Kıskançlık, bireylerin sevdiği bir kişiye güvenmemesi, paylaşmak istememesi sonucunda veya başkasında gördüğü bir özelliği, bir nesneyi, bir insanı kendisinde olmadığı için çekememesi sonucunda hissettiği duygudur. Kıskançlığın sosyal olarak kabul edilen formu imrenme ya da öykünme olarak tabir edebileceğimiz çevremizde gördüğümüz kişilere özenme, kendi benliğinden ödün vermeden onlar gibi olmak istemektir. kıskançlığı toplumun bir parçası,doğalı haline getirerek ilişkilerin bitmesine,kişinin hayatının kısıtlanmasına,şiddete ve hatta cinayete kadar gidebilecek önemli bir boyut kazanmaktadır. Diğer yandan kıskançlık, yaşanış düzeyine bağlı olarak ciddi ilişki sorunlarının ortaya çıkışına zemin hazırlıyor ve ironik bir şekilde aslında korumaya çalıştığı ilişkiye ve aşka zarar veriyor görünmektedir.

İlişkilerde Kıskançlık Neden Kaynaklanır?

Sevgi,özlem,nefret,öfke gibi kıskançlıkta var olduğu topluma göre azalır yada çoğalır. Teoride kadın ve erkekte kıskançlık farklı şekillerde göründüğü söylenmektedir. Partnerlerin birbirini aşırı derecede kıskanmadıkları durumlarda, ilişkilerin daha pürüzsüz hale gelmesi temel bir gerçektir. Kıskanç duygularımıza ve davranışlarımıza mukayyet olmak ve bu duyguları ilişkimizden ayrı olarak değerlendirip anlamlandırmak çok önemlidir. Yapılan bu farklı kavramsallaştırmalar çerçevesinde romantik kıskançlık, önemsenen bir ilişkinin bitmesine ya da yapısının zarar görmesine neden olabilecek gerçek ya da algılanan bir tehdit karşısında verilen olumsuz karmaşık tepki olarak tanımlanabilir. 

Normal düzeyde hissedilen kıskançlığı kendi duygusal kontrolünüzü yaparak yenebilirsiniz. Önemli olan neyin sebep olduğunu bulabilmek ve farkındalık kazanmaktır. Olumsuz duygular, erken yaşlarımızdaki deneyimlerimizden kaynaklanmaktadır. Hepimiz kendi ebeveynlerimizin, bize veya kendilerine hissettiklerini sıklıkla üstlenme eğilimindeyizdir. Yaşamımız ilerledikçe, güncel ilişkilerimizde bu eski ve tanıdık dinamikleri bilinçsiz bir şekilde tekrarlar, yeniden oluşturur veya tepki veririz. Örneğin, çocukken bir kenara atılıp yok sayılmış hissetmişsek, yetişkinliğimizde partnerimizin ilişkide bizi görmezden geldiğini algılamaya yatkınızdır. Bu nedenle güvenilmez partnerler seçebilir veya onların bizden uzaklaşmalarına neden olacak davranışlar oluşturmuş oluruz.

Kıskançlığın İlişkiye Etkileri Nelerdir?

İlişkide kıskançlık aşırı derecede kaybetme kaygısı yaşar ve bu kaygıyı eşine yada sevgilisine kurduğu baskıyla gidermeye çalışır. Bu kaygı bir miktar obsesif kompülsif bozukluk olduğu gibi,kişi öyle yoğun kaygı yaşar ki bu kaygıyı giderebilmek için en olmadık şeyleri mantıksız olduğunu bildikleri halde tekrarlarlar.Bu kıskançlıklar bir süre sonra ilişkide partnerlere istemediği şeyler yaptırmaya başlayabilir. Öfke patlamaları,tehditler, fiziksel ve psikolojik şiddet ve hatta cinayet işlemesine sebep olabilir. Kimi zamanda ilişkilerde partnerlerden birinin kendisini yetersiz hissetmesi de kıskançlık probleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İlişkilerde kıskançlığın nedenleri

– Aşağılanma

– Bazı kişilik özellikleri

– Kişinin kendine güven sorunu

– Başkaları ile karşılaştırılma

– Değersiz hissetme

– Eşin şüphelendiren davranışları

– Karşısındaki ile kendisini sürekli kıyaslama

– Terkedilme ile ilgili aşırı korkular

– Aşırı alkol ve uyuşturucu madde kullanma.

– Karşı tarafın sevgisini ifade etmede eksiklikleri

– Şizofreni gibi psikoloji  bozukluğuna neden olan hastalıklar