Haber Başlığı

Üç yaşını bitirip dört yaşına giren bebekler artık çocuk olarak kabul edilir. Dört yaşına gelen çocuğunuzun önceye göre daha bağımsız hareket eden ve kendinden emin olan birine dönüştüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Dört yaşına gelen çocukların çoğu daha fazla bağımsızlık, özdenetim ve yaratıcılık geliştirmeye başlar. Bu yaşına gelen çocuklar oyuncaklarıyla daha uzun süre oynamaktan keyif alabilirler. Yeni şeyler denemek için daha istekli olurlar ve hayal kırıklığına uğradıklarında duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilirler. Her çocukta olmasa da bazı çocuklarda bu duygu durum halleri daha şiddetli geçebilir. Ailenin bu dönemde çocuklara karşı davranış ve tutumu büyük öneme sahiptir. Çocukların kişilikli bir birey olmaları ve bu dönemi sağlıklı şekilde atlatmaları, anne ve babanın yaklaşımı ile doğrudan bağlantılıdır. Mutlaka doğru eğitim verilebilmesi için uzman bir çocuk doktordan da destek almak en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Çocuklarda 4 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

Çocukların kişiliğini oluşması ve hayatı daha iyi algılama noktasında 4 yaş sendromu büyük öneme sahiptir. Bu döneme kesinlikle bir hastalık olarak bakılmamalıdır. Daha çok çocukların gelişim dönemine atlatabilmeleri ve sağlıklı bir birey olabilmeleri noktasında geçiştir. Bu dönemde belli başlı bazı hareketler ve belirtiler ile 4 yaş sendromu kendini gösterir.

– Her konuya ve duruma karşı hayır derler,

– Aşırı inatçı olurlar,

– Çok meraklı olurlar,

– Hayal güçlerinin ve mizah yeteneklerinin yükseldiği fark edilir,

– Devamlı olarak soru sormaktan kendilerini alamazlar,

– Farklı ve karmaşık sorularla sürekli anne ve babalarının karşısına çıkarlar,

– Hiçbir şeyi algılamadıkları halde her şeyi cevap vermeye kalkarlar,

– Onlar için dile getirilen hiçbir öneri ya da fikri kabul etmezler,

4 yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranılmalı?

Belli başlı bazı durumlara dikkat etmek suretiyle 4 yaş sendromu için çocuklar çok daha sağlıklı şekilde gelişim gösterebilir. Tabii bu durum çok daha zorlu bir dönem içerisinde geçiyorsa, mutlaka uzman bir çocuk doktoru üzerinden yardım almaya özen gösterilmelidir. 

– 4 yaş sendromu asla bir kriz olarak ele alınmamalıdır,

– Anne ve baba çocukların davranışlarına karşı mutlaka sakin ve ılımlı olmalıdır,

– Katı cezalardan uzak durulmalıdır,

– Katı kurallar konulmamalıdır,

– Anne ve baba devamlı olarak çocuklar ile iletişim halinde olmalıdır,

– Öfkeli ve sinirli ise üzerine gidilmemelidir,

– Bu dönemde çocuklar diğer başka çocuklar ile kıyaslanmamalıdır,

– Anne ve baba çocukların davranışlarına karşı daima pozitif bir yaklaşım içerisinde olmalıdır,

4-5 yaş sendromunda çocuğun psikolojisi

Tüm bu “sendrom”lar her çocukta olmayabilir. Çocuk gelişimi açısından geçirilen yaş dönemlerinin yanında, ailenin ve çevrenin etkisi de bu tür bunalımlara veya sendromlara davetiye çıkarabilir. Genel olarak 4-5 yaş sendromu ya da bunalımı denilen dönem yukarıda da saydığımız gibi çocukların inatçı, “Hayır!” deme sevdalısı olmalarından kaynaklanır. Anne olarak sen de veya eşin de bir zamanlar tüm sevgine ve bakımına ihtiyaç duyan bebeğinin artık sözünü dinlememesini, hiçe sayılmak olarak yorumlayabilirsiniz. Başka bir durum da çocukların bu yaşlarda anaokuluna başlamaları. Anaokuluna gitmek, evden ve senden, yani güvenlikli anadan ilk kez uzun süreli kopmak demek. Bu, birçok çocukta ayrılık anksiyetesine neden olabilir.