Haber Başlığı

  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Toleda Üniversitesinde araştırmacılar küçük çocukların etraflarında daha az oyuncak bulunmasının onları daha kaliteli oyun oynamaya teşvik edip etmediğini incelemek için bir araştırma yapılmış ve On sekiz – otuz ay arası yeni yürüme dönemindeki çocukla yapılan araştırmada, çocukların oyun davranışları 30’ar dakika boyunca bir oyun odasında 16 oyuncak ve diğer odada 4 oyuncak olacak şekilde incelenmiş.  

  Araştırma sonucunda ise etrafında daha fazla oyuncak olan çocuklar oyunları sırasında bir oyuncaktan diğerine daha çok geçiş yapmış ve her bir oyuncakla daha kısa süre oynamışlar.  Çocuklar, etraflarında daha az oyuncak varken ise her bir oyuncakla daha uzun süre ve daha işlevsel şekilde oyun oynadığı gözlemlenmiş.  

  Araştırmacılar, çocuğun çevresinde bulunan fazla oyuncakların bu etkisinin, oyun sırasında arka planda açık olan televizyonun etkilerine benzer bir şekilde, çocukların dikkatlerini belirli bir yere yönlendirmelerini zorlaştırıyor olabileceği ve bu durumun çocukların bu yaşlardan itibaren gelişen dikkat sürelerini artırma becerilerinin gelişimi için olumsuz bir ortam yaratabileceği yönünde çıkarımlarda bulunmuşlar. 

Çocukların Fazla Oyuncak İle Oynamasının Zararları

Buna araştırmaya göre çocuğun oyun oynarken etrafında fazla oyuncak bulunması;

  • Dikkat dağınıklığına,
  • Hayal dünyasının körelmesine,
  • Becerilerinin gelişmemesine,
  • Doyumsuzluğa,
  • Kıymet bilmemesine
  • Kendini ifade etme yeteneğinin zayıflamasına sebep olabilir.  

Bu bulgular gösteriyor ki, küçük çocukların oyun ortamlarını gereğinden fazla oyuncakla doldurmak onların dikkat gelişimleri adına olumlu bir seçim olmayabilir.