Haber Başlığı

Kadınlarda ve erkeklerde meydana gelen saç dökülmeleriyle mücadele etmek artık mümkün. Genetik faktörlerin yanı sıra dengesiz beslenme, vitamin eksikliği veya stres gibi sebeplerden dolayı saç dökülmeleri görülebiliyor. Dış etkenlere bağlı olarak gelişen saç dökülmelerine karşı önlem alındıktan sonra tedavi yöntemleri denenebilirken, genetik yatkınlıktan dolayı gelişen saç seyrekliğini gidermek için direkt işlemlere başlanabiliyor.

Erken dönemde uygulanan tedavilerdeki başarı oranına değinen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, saç dökülmesine karşı kök hücre tedavisinin kullanılabileceğini açıkladı.

Erkek tipi saç dökülmelerinde de uygulanabiliyor

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Günlük 50-150 adet saç dökülmesi normal olarak kabul edilir. Bu sayı yaş ile mevsime göre değişiklik gösterse de bunun üzerindeki dökülmeler patolojiktir. Kalıtsal faktörler, hormon bozuklukları, ergenlik, gebelik, menopoz, tiroid ve kansızlık başta olmak üzere sistemik hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, ateşli hastalıklar, ilaçlar, B12 ve D vitamini, folik asit, biyotin, çinko, demir, selenyum gibi mineral eksiklikleri, stres, sıkı protein-kalori kısıtlaması yapılan diyetler ve saçlı deride görülen deri hastalıkları geçici ya da kalıcı saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmeleri kabaca yaygın tip saç dökülmesi ve lokalize yani belli bir bölge ve alanı tutan saç dökülmesi olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir. Lokalize saç dökülmesinin en sık nedenlerinden biri ise androgenetik alopesi (erkek tipi) saç dökülmesidir.” diye konuştu.

“Üçüncü aydan sonra sonuçlar görülmeye başlar”

Doç. Dr. Topaloğlu Demir, saç dökülmesinde uygulanan kök hücre tedavisini ise şöyle açıkladı: “Kulak arkasından alınan 3 adet, 3 milimetre çapındaki saç köklerini içeren deri parçası, özel bir cihaz yardımı ile 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrıştırılır. Bir çözelti haline dönüştürülerek, dökülmekte olan saçlı deri alanlarına enjekte edilir. En önemli avantajları tek seanslık uygulama olması ve ayaktan yapılan bir tedavi yöntemi olması, hastane yatışı gerektirmemesidir. İşlem süresi yaklaşık bir saattir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle birlikte zayıf ve yaşlı saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır. Tedavinin etkinlik oranı hastaya ve saçın durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte bilimsel çalışmalarla kök hücre tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Tekrarlayan uygulamalar ve diğer tedavilerle kombine edilmesi tedavi etkinliğini artırabilir. Erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesisi olan kadın ve erkek hastaların tedavisinde kullanılır. Kalıcı saç kayıpları ortaya çıkmadan, erken dönemde yapılmalıdır. Saç dökülmesinin geç evrelerinde, saç kökleri tamamen yok olmuş olan hastalarda fayda etmez. Kanser hastaları ve aktif enfeksiyonu olan hastalar haricinde ihtiyacı olan herkese uygulanabilir. İşlem sonrası uygulama yapılan alanın, 24 saat kadar su ile temas ettirilmemesi ve deri parçası alınan bölgeye hekiminizin önerisi doğrultusunda yara pansumanı yapılması yeterli olacaktır.”