Haber Başlığı

Antisosyal terimi, genellikle bir kişinin toplumda kabul görmüş normlara ve kurallara karşı gelme eğilimini ifade eder. Bu bireyler, diğer insanlarla ilişki kurmakta zorlanabilirler veya sosyal normlara uymakta isteksiz olabilirler.

Antisosyal davranışlar, toplumun beklediği sosyal davranışlardan sapma eğilimindedir. Örneğin, yasa dışı aktivitelerde bulunma, başkalarının haklarına saygı duymama, kural ihlali gibi davranışlar antisosyal davranışlar olarak nitelendirilebilir.

Asosyal terimi ise, bir kişinin sosyal etkileşimlerden kaçınma veya bunlara ilgisizlik durumunu ifade eder. Asosyal bireyler genellikle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınabilirler, ancak bu, antisosyal davranışlarla aynı anlama gelmez.

Asosyal bireylerin toplumun kurallarını ihlal etme gibi bir eğilimi yoktur; sadece sosyal etkileşimlere katılmak istemezler veya sosyal etkileşimlerden kaçınırlar.

Bu durum genellikle kişisel tercihlerden veya içe dönük bir doğadan kaynaklanır.

Bu iki kavram arasındaki ana fark, antisosyal davranışların toplumun kurallarına ve normlarına karşı gelme eğiliminde olması, oysa asosyal davranışların sadece sosyal etkileşimlerden kaçınma veya ilgisizlik durumunu ifade etmesidir.

Antisosyal davranışlar genellikle daha göze çarpan ve toplum tarafından daha olumsuz olarak algılanabilirken, asosyal davranışlar genellikle kişinin tercihlerine bağlı olarak değerlendirilir.