Haber Başlığı

Uykunun en huzurlu anında, yalnızca Allah’ın rızasını gözeterek kalkılan teheccüd vaktinde, farklı zikirler ve dualarla gecenin anlamını zenginleştirebilirsiniz. Peki, hangi zikirler ve dualar gece okunabilir? Gece ibadetlerinin faziletleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in Müzzemmil Suresinde “Ey örtünen! Kalk gece, ancak birazında: Yarısı, yahut eksilt ondan biraz. Ya da artır ve Kur’an oku, tertip ile yavaş yavaş, güzel güzel.

Çünkü, biz senin üzerine ağır bir söz atacağız. Çünkü, gece neşesi hem daha dokunaklı, hem deyişçe daha sağlamdır” buyrulmuştur. Bu, gece ibadetlerinin değerini vurgulayan önemli bir ayettir.

Salih peygamberlerin gece ibadetlerine örnek olarak, kendimizi gece ibadetine alıştırmalı, dualar okuyup zikirler çekmeliyiz. Gece uykudan feragat ederek kılınacak 2 rekat nafile namaz bile değerlidir.

Peki, gece yapılabilecek ibadet ve zikirler nelerdir?


Gece yapılabilecek ibadetler

Dua ve tövbe: Gece bir vakti kalpten samimi bir şekilde Allah’a dua etmek, geçmişteki günahlardan tövbe etmek çok kıymetlidir. Bir hadis-i şerifte, Rabbimizin her gece son üçte birinde dünya semasına inip, “Yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim; yok mu benden isteyen, ona vereyim; yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım” buyurduğu belirtilmektedir.

Gece namazı: Gece namazını kılmanın sevabıyla ilgili alimler müminleri namaza teşvik etmişlerdir. Kuran-ı Kerim’de, “Gecenin bir kısmında O’na secde et ve gece uzun uzadıya O’nu tesbih et.” (76/İnsan 26) şeklinde geçmektedir. 2, 4, 6, 8 veya 12 rekatlık teheccüd namazı kılabilirsiniz.

Zikrin önemi: Peygamberimiz (SAV), damadı Hz. Ali (ra) ve kızı Hz. Fatıma’ya şu öğüdü vermiştir: “Yatağa girdiğinizde veya döşeklerinize uzandığınızda 33 kere ‘Subhanallah’, 33 kere ‘Elhamdülillah’ ve 33 kere ‘Allahu Ekber’ deyin. İşte bu, sizler için hizmetçiden daha hayırlıdır.”