Haber Başlığı

Yabancı El Sendromu ya da Uzaylı El Sendromu olarak bilinen bu durum, oldukça nadirdir.

Birey, beynin sağ yarım küresi üstündeki kontrolü yitirir. Bu da sol ele etki eder ve sol el, sağ kürenin bilinçsiz direktiflerine uyar. Yani kişinin isteğinden tamamen bağımsız bir şekilde hareket eder!

Yabancı El Sendromu, beynin iki yarım küresinin iletişiminin kesilmesiyle ortaya çıkar. Beyin yarım kürelerimiz arasındaki köprü olan Corpus Callosum’un hasar alması, Yabancı el Sendromu’na yol açacaktır.

Bu sendrom, ataklarını rahatlatmak için ameliyat olan epilepsi hastalarında görülebilir. Çünkü ameliyat, beyni iki yarım küreye ayırmaktadır. Bu süreçte yarım küreler arasındaki köprünün hasar görme olasılığı vardır, bu zarar görme sonucunda da Yabancı El Sendromu oluşur.

Yabancı El Sendromu’nda el, oradan oraya savrulmaz ya da bilinçsizce titremez.

Dışarıdan bakıldığında, çoğunlukla, bilinçli hareket ediyormuş gibi gözükür.

Örneğin, bu sendromu yaşan bireyin sol eli birden bireyin üstünü düzeltebilir. El, bir kaşığa yemek doldurup ağıza götürebilir, saç tarayabilir… Kısacası, kendi bilinci varmış gibi davranır.

Ayrıca bu sendrom fiziksel zararlara yol açabilir!

Çünkü el, bireyin kendisine ve/veya başkasına vurma hareketi yapabilir.

Kas ve zihin egzersizleriyle bu sendrom tedavi edilmeye çalışılsa da, ne yazık ki, belirli bir tedavisi yoktur…